Uzņēmuma Blickle informācija par izstrādājumu

saskaņā ar Likumu par produktatbildību

Saskaņā ar „Likumā par produktatbildību“ sniegto ražotāja atbildības par saviem izstrādājumiem definīciju (Likuma par produktabildību 4. paragrāfs), kā arī Likumu par ierīču un produktu drošumu (Likuma par ierīču un produktu drošumu 4. paragrāfa 2. punkts, ES Direktīva 2001/95/EK) ir jāņem vērā visa šajā katalogā un vietnē sniegtā informācija par uzņēmuma Blickle izstrādājumiem. Šīs informācijas neievērošana atbrīvo ražotāju no pienākuma uzņemties atbildību par izstrādājumu.