Ziņas par uzņēmumu

Tīmekļa vietnes izdevējs
(saskaņā ar Likuma par telemedijiem Vācijā 5. paragrāfu)

Blickle Räder+Rollen
GmbH u. Co. KG
Heinrich-Blickle-Straße 1
72348 Rosenfeld
Germany

Tālr.: +49 7428 932-0
Fakss: +49 7428 932-209
E-pasts: info(at)blickle.com

Tīmekļa vietne: www.blickle.com

Komercreģistrs: Štutgartes Administratīvā tiesa, Nr. HRA 410183
PVN ID nr. saskaņā ar Vācijas Likuma par apgrozījuma nodokli 27. a paragrāfu: DE 144 835 137

Uzņēmumu Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG pārstāv personiski atbildīgie sabiedrības biedri Blickle Verwaltungs GmbH un Denīze Blikle. Blickle Verwaltungs GmbH izpilddirektori ir: Reinhold Blickle / Denise Blickle / Walter Wager / Dr. Sarah Blickle-Fenner / David Blickle. Komercreģistrs: Štutgartes Administratīvā tiesa Nr. HRB 754833

Copyright
Atkārtota iespiešana, kā arī pavairošana, arī tikai fragmentu veidā, ir atļauta tikai, ja iepriekš ir saņemta atļauja no Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co.KG, Rosenfeld (Germany).

Attēlu izmantošanas tiesības 
Uzņēmums Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG ir nopircis vai arī nodošanas ceļā ieguvis visas licences tiesības attiecībā uz vietnē izmantotajiem attēliem. Izmantotie attēli ir iegūti no vietnēm www.shutterstock.com, www.moellerart.de un www.ninostrauch.de.

Uz datu aizsardzības deklarāciju

Koncepcija un dizains: https://www.udg.de/
Programmēšana: https://www.udg.de/ un https://www.indeca.de