Ar rullīšu un riteņu sēriju palīdzību iespējams uzreiz nokļūt attiecīgajā tiešsaistes kataloga lappusē. Visām rullīšu sērijām turpmākajās lappusēs ir norādīti tām atbilstošie vadāmie un fiksētie riteņi. Atrodoties tiešsaistes katalogā, tabulas skatījuma režīmā Jūs varat atvērt detalizētu informāciju par attiecīgo izstrādājumu ar iespēju to ērti pievienot pirkumu grozam.

Piegādes programma

Vieglas slodzes rullīši un riteņi

Vieglas slodzes rullīši un riteņi

&lt,TEXT&gt,&lt,P&gt,Viegli riteņi un rullīši, kas paredzēti nelielam noslogojumam galvenokārt izmantošanai iekštelpās. Tie ir projektēti ripošanas ātrumam līdz 3 km/h. Parasti šī tipa riteņus un rullīšus izmanto medicīnas ierīcēs, apskates stendos vai lielizmēra vir