Loģistikas-paplašināšana-Blickle

Otrās augstplauktu noliktavas ēkas būvniecība

Arvien augstāk: pateicoties 40 metru augstumam, jaunā augstplauktu noliktavas ēka būs par 13 metriem augstāka nekā pašreizējā noliktavas ēka.

Rozenfelda, 2015. gada jūnijs Kopš loģistikas centra būvniecības 2010. gadā un līdz ar to plašākajām investīcijām uzņēmuma Blickle vēsturē ir pagājuši tikai pieci gadi. Uzņēmuma darbības straujās attīstības dēļ toreiz ieplānotās noliktavas telpu rezerves šodien jau ir izsmeltas. Jau būvējot pirmo noliktavas ēku, tika rezervēta papildu platība paplašinājuma izbūvei blakus pašreizējai augstplauktu noliktavai, kas tagad šim mērķim arī tiek izmantota.  Rozenfeldas pilsētas padome vienbalsīgi apstiprināja pieteikumus saistībā ar jaunas noliktavas ēkas celtniecību. Pilsētas galva Tomass Millers šo paplašināšanos nodēvēja par "fantastisku uzticības apliecinājumu uzņēmuma mītnei Rozenfeldā". Celtniecības darbi tika uzsākti 2015. gada jūnija sākumā. Līdz augustam notika plauktu instalēšanas darbi, pēc tam tika uzstādīts apšuvums. "Mēs vēlamies līdz gada beigām uzsākt darbu izmēģinājuma režīmā", par uzņēmuma ieceri stāsta izpilddirektors Valters Vāgers.