Praktikanti Blickle 2014

Nodrošināta nākotne - uzņēmums Blickle savā vidū sveic 16 jaunus praktikantus

2014. gada 1. septembrī 16 jauni cilvēki kopā ar uzņēmumu Blickle Räder+Rollen spēra savu pirmo soli izvēlētās profesijas apguvē. Divi no viņiem ir izvēlējušies apgūt komerczinības, septiņi savu nākotni saista ar ražošanas sfēru un septiņi ir augstskolas ar duālo izglītības sistēmu studenti.

Lai vispirms iepazītos ar uzņēmuma Blickle struktūru un ražošanas procesu norisi, apmācība sākas ar ļoti piepildītu iepazīšanās nedēļu. Tās ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar ražotni, kā arī iziet apmācības kursus par dažādiem izstrādājumiem. Šo aktivitāšu mērķis ir ne tikai sniegt pārskatu par 30 000 rullīšus un riteņus aptverošo ražošanas programmu, bet arī noskaidrot atbildes uz visiem tiem daudzajiem mazajiem jautājumiem, ar kuriem sastopas jaunie praktikanti, piemēram, "Kur atrodas ēdnīca?" vai arī "Kā darbojas darba laiku modelis?".

Uzņēmums Blickle Rozenfeldā pašlaik apmāca 48 jaunus cilvēkus viņu izvēlētajā profesijā. Ar 10 procentiem apmācāmo koeficients tālu pārsniedz vidējos rādītājus. Turklāt uzņēmums apmāca vienīgi jaunos speciālistus sava uzņēmuma vajadzībām un lielu vērību piegriež apmācību kvalitātei. Tā kā līdz ar uzņēmuma augšanu pastāvīgi pieaug arī praktikantu skaits, pagājušogad tika veikta mācekļu darbnīcas paplašināšana.