Kvalitāte, vide un enerģija

Klientu apmierinātība un saudzīga apiešanās ar resursiem mums ir ļoti svarīga.

 • ISO-9001-kvalitātes-vadība-Blickle

  Kvalitātes vadība

  Klientu uzticība ir svarīgs postenis mūsu bilances pasīvā. Šo uzticību mēs esam nopelnījuši, pateicoties garantētajai kvalitātei un uzticamībai. Pateicoties produkcijas ražošanai pašu uzņēmumā un lēmumam ar nosaukumu "Made in Germany", mēs spējam pilnībā kontrolēt visus procesus jau no paša iesākuma. Mūsu uzstādījums ir ar katru dienu kļūt arvien labākiem. Tāpēc mēs kļūdas uztveram kā iespējas veikt izlabojumus. Tāpēc tā nav nejaušība, ka uzņēmums Blickle jau 1994. gadā kā pirmais Vācijas riteņu un rullīšu ražotājs tika sertificēts atbilstoši standartam DIN EN ISO 9001. Mūsu kvalitātes vadības sistēmas mērķis ir nodrošināt mūsu augstos kvalitātes standartus visās sfērās un procesos, lai vislabākajā iespējamajā veidā sniegtu savu atbalstu mūsu klientiem viņu nosprausto mērķu sasniegšanā attiecībā uz kvalitāti. Šajā procesā izšķiroša loma ir apjomīgai materiālu un izstrādājumu testēšanai. Šim mērķim mūsu inženieriem ir pieejamas daudzas mūsdienīgas testēšanas ierīces, tostarp rotējoši disku testēšanas stendi slodzei līdz 5,5 tonnām, materiālu pārbaudes iekārtas, kā arī sasaldēšanas un atkausēšanas kameras un karsēšanas skapji. Pēdējās paaudzes pārbaudes iekārtas veic rullīšu un riteņu testēšanu atbilstoši standartam DIN EN 12527-12533, kā arī pārbaudes līdz pat izstrādājumu pilnīgai sabojāšanai. Pirmo un pēdējo detaļu pārbaudes, kā arī operatora veiktās pārbaudes mūsu uzņēmumā ir pašsaprotama lieta.

 • ISO-14001-vides-pārvaldība-Blickle

  Vides vadības sistēma

  Ilgtspējīga saimniekošana uzņēmumam Blickle nozīmē pašu svarīgāko atbildību. Tāpēc mēs 2012. gada aprīlī savā kvalitātes vadības sistēmā integrējām vides vadības sistēmu, kas atbilst standartam DIN EN ISO 14001:2009. Šīs sistēmas ietvaros mēs apņemamies pastāvīgi uzlabot mūsu ražošanas procesus un izstrādājumus attiecībā uz to nekaitīgumu iepretim apkārtējai videi. Videi nekaitīgu izstrādājumu attīstīšana, saudzīga attieksme pret ražošanas procesā izmantojamajiem resursiem, atjaunojamās enerģijas izmantošana un visu darbinieku izglītošana attiecībā uz videi nekaitīgu attieksmi un izturēšanos veido mūsu vides vadības sistēmas pamatmērķus.

 • ISO-5001-energopārvaldība-Blickle

  Enerģijas vadības sistēma

  2014. gādā uzņēmums Blickle ieviesa enerģijas vadības sistēmu atbilstoši standartam DIN ISO 50001. Tās mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu visās mūsu uzņēmuma struktūrvienībās. Enerģijas vadības sistēma atbalsta mūsu centienus samazināt kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi, piemēram, samazinot CO2 emisiju. Vienlaikus mērķis ir arī pieaugošā mērā veicināt saudzīgu visu uzņēmuma darbinieku attieksmi pret enerģijas un resursu izlietojumu.